Regulamin

 

1. Właścicielem sklepu internetowego kawito.pl jest Ekawy Witos Sylwester z siedzibą w Tychach przy ul. Jaśkowickiej 21 m.9/2 ,Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 646-210-70-89, REGON: 240943709.

2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych.

3. Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.kawito.pl

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

- rejestracja klienta w sklepu www.kawito.pl,

- złożenie zamówienia bez zakładania konta przy jednoczesnym prawidłowym wypełnieniu formularza w serwisie internetowym kawito.pl

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta.

7. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego.

8. Ekawy może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.

9. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, kawito.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

10.Zamieszczone na stronach internetowych witara.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. witara.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
Ekawy informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w kawito.pl Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

11. Możliwe są następujące formy płatności:

1. Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.

2. Przelewem bankowym.

3. Przelewem za pomocą systemu PayU

Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.

12. Ekawy realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich wyłącznie na terytorium RP. Czas otrzymania paczki = czas oczekiwania na przesyłkę + czas dostawy

13. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest wysyłana wraz z przesyłką bądź też pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru.

15. Wszystkie towary zakupione w kawito.pl. są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.

18. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej UPS, na adres Ekawy Witos Sylwester, ul. Jaśkowickiej 21 m.9/2, 43-100 Tychach i skontaktować się z naszą firmą. Kontakt jest konieczny przed nadaniem paczki ze względu na zarejestrowanie reklamacji.

19.  Reklamacji nie podlegają:

     - części zamienne i materiały eksploatacyjne, które uległy zużyciu podczs eksploatacji.

     - uszkodzenia towaru związane z jego niewłaściwą instalacją, konserwacją, regulacją, użytkowaniem i przechowywaniem.

    - uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub próby dokonywania napraw, przeróbek czy zmian konstrukcji.

20. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

21. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z kolejnymi zmianami), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając  towar, na adres siedziby Ekawy. Do opakowania proszę włożyć potwierdzenie sprzedaży, paragon, pismo o odstąpieniu od umowy, oraz dane konta bankowego na które ma nastąpić zwrot zapłaty. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

22. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Ekawy.

23. Ekawy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

24. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby Ekawy w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

25. Ochronadanych osobowych.

1.      Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca*.

2.     Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta.

3.     Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4.     Sprzedawca  zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.

5.     Sprzedawca  chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

6.      Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

*-sprzedawca - Ekawy Witos Sylwester


26. Oferta prezentowana w serwisie www.witara.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

27. Dla klientów z poza RP pasiadających europejski NIP: towar podany na sklepie w cenach brutto jest sprzedawany ze stawką 0% Vat.

28. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

29. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym kawito.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

transport

Przy zakupach powyżej 500zł
transport Gratis!

zobacz

zbieraj punkty

Twój program lojalnościowy.
Same korzyści.

zobacz

kontakt

Służymy Wam naszym
doświadczeniem i wiedzą.

zobacz

formy płatności

Sprawdź dostępne
formy płatności!

zobacz
 
 
 
  • Koszyk
  • Razem: 0 zł
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności